درخواست طلاق از طرف مرد در 3 مرحله

درخواست طلاق از طرف مرد در 3 مرحله

درخواست طلاق از طرف مرد از ثبت دادخواست تا ثبت طلاق در 3 مرحله :

1-بر اساس ماده قدیم ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار طلاق با مرد بود و او می توانست بدون هرگونه دلیل خاصی، دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند.

ماده 1133 قانون مدنی

لیکن با هدف ضابطه مند نمودن این طلاق و ایجاد فرایند طولانی برای آن و جلوگیری از تصمیمات عجولانه ، ماده 1133 قانون مدنی به این شرح اصلاح شد :

” مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون (قانون حمایت از خانواده)، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید “

در حال حاضر ،

بر اساس قانون حمایت خانواده ، اگر مرد بخواهد همسر خود را طلاق بدهد ، باید به دادگاه مراجعه کند . و در مرحله نخست توسط دادگاه ، به بخش داوری در طلاق ارجاع می شوند .

روال قانونی

بر اساس روال قانونی ، پس از صدور قرار ارجاع به داوری ، هر یک از زوجین مکلفند ظرف مدت یک هفته به ترتیب زیر عمل کنند :

1 – «یک نفر از نزدیکان خود را که متأهل بوده و حداقل سی سال سن داشته باشد و به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی آگاه باشد ، به عنوان داور به دادگاه معرفی کند .

در صورتی که فرد واجد شرایط در میان بستگان طرف مقابل یافت نشود یا به آنها دسترسی نباشد و یا در صورتی که این افراد از پذیرش داوری خودداری کنند ، هریک از زوجین می توانند داور خود را از میان سایر افرادی که دارای صلاحیت باشند انتخاب و معرفی نمایند .

در صورتی هم که طرفین داور انتخاب نکنند ، دادگاه می تواند به انتخاب داور برای هریک از طرفین اقدام نماید»

مراحل درخواست طلاق از طرف مرد از ثبت دادخواست تا ثبت طلاق
مراحل درخواست طلاق از طرف مرد از ثبت دادخواست تا ثبت طلاق

۲- بعد از ارجاع به داوری و صدور حکم داوری

زوجین باید حکم داوری را به دادگاه ارائه کنند ؛ ارجاع به داوری عملا” بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و دادگاه خود به بررسی مجدد موضوع خواهد پرداخت و چنانچه که آشتی و سازش را ناممکن دانست ، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید .

3- پس از آن نیز دفتر ازدواج و طلاق مکلف است پس از دریافت گواهی عدم سازش اقدام به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نماید.

ملاحظات:

الف – یکی از موضوعات حائز اهمیت در مورد طلاق از طرف مرد این است که زوج موظف است کلیه حقوق مالی زوجه را پرداخت نماید . ( تنصیف اموال و دارایی زوج، نحله ، اجرت المثل ایام زوجیت ، نفقه زن ، مهریه و سایر مسائل همچون حضانت فرزندان می باشد) .

بمدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای ارائه به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی است .

 

در صورتی که گواهی عدم امکان سازش در این مهلت به دفتر ثبت ازدواج و طلاق ارائه نشود و یا کسی که این گواهی را به دفتر ثبت ازدواج و طلاق ارائه کرده ، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ ارائه آن ، در دفترخانه حاضر نشود و یا مدارک مورد نیاز را ارائه نکند ، گواهی عدم امکان سازش از اعتبار خارج خواهد شد.

ج – پرونده طلاق چه خواهان آن مرد باشد چه زن، در صورت اعتراض ، پرونده ای سه مرحله ای دارد.

به عبارت دیگردر صورت اعتراض زوجه، دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور، به موضوع رسیدگی می نماید.

مدت زمان طلاق

علی ایحال مدت زمان طلاق از طرف مرد بستگی کامل به اعتراض طرفین خصوصا زوجه دارد که ممکن است از ۳ ماه تا ۱ سال و شاید کمی بیشتر به طول بیانجامد.

د-در هیچ حالتی در درخواست طلاق از طرف زوج ، چنانچه حتی رای غیابی صادر شود، مهریه زن از بین نمی رود فقط اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد مهریه در هنگام طلاق نصف می گردد.

ه-نوع طلاقی که مرد درخواست کننده آن باشد رجعی است یعنی در مدت حدود ۳ ماه عده، زوج می تواند به زوجه رجوع کند و به این ترتیب طلاق از بین می رود مگر این که زن دوشیزه (باکره) یا یائسه باشد که در این موارد طلاق بائن است و امکان رجوع وجود ندارد.

و-در صورتی که مرد وکیل داشته باشد تمامی مراحل طلاق از طرف مرد، توسط وکیل و بدون حضور موکل (زوج) انجام خواهد شد.

ز-اثبات رابطه نامشروع زوجه یا سایر تخلفات وی از وظایف زناشویی ارتباطی به مهریه ندارد.

ح-اگر در اثنای رسیدگی به پرونده درخواست طلاق از طرف مرد، زوجین توافق بر سر جدایی و مسائل مرتبط به آن حاصل کنند می توان پرونده را با درخواست طرفین تبدیل به طلاق توافقی نمود.

برای مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران وکیل خانواده تماس بگیرین

Leave a Reply