خانواده
همسرآزاری در سیاست جنایی ایران
خانواده

همسرآزاری در سیاست جنایی ایران

تعریف همسرآزاری در سیاست جنایی ایران همسرآزاری به معنای درگیری و نزاع آگاهانه و از روی عمد یکی از زوجین نسبت به دیگری و بصورت تعرض به جسم و جان یا تعرض به روان فرد و به عبارتی خشونت و آزار فیزیکی و یا خشونت روانی می باشد و تحت عنوان خشونت خانگی نیز از آن […]

طلاق
چرا طلاق توافقی؟
طلاق

طلاق فوری و بدون نیاز زوجین

تعریف طلاق توافقی (فوری) طلاق فوری و بدون نیاز زوجین – قوانین موجود به زوجین اجازه میدهد برای پایان دادن به زندگی زناشویی بدون بیان دلایل و در بازه زمانی کوتاهی ضمن تایید مرکز مشاوره اقدام به جدایی نمایند. در طلاق فوری، زوجین بر سر تمامی مسائل حقوقی(نفقه گذشته، حال، آینده- مهریه- جهیزیه اجرت المثل- حضانت […]