دسته بندی نشده
دسته بندی نشده

تنصیف اموال بین زن و مرد

در صورتی که مرد بخواهد زن را طلاق بدهد اما زن موافق طلاق نباشد یعنی طلاق توافقی نباشد و شرط تنصیف اموال یا نصف شدن اموال در عقدنامه امضا شده باشد مرد موظف است قبل از اجرای صیغۀ طلاق تا نصف اموال خود را به زن بدهد. انتقال اموال به زوجه چه شرایطی دارد؟ برای […]

دسته بندی نشده
دسته بندی نشده

شرایط اعسار و تقسیط مهریه چیست؟

مهریه طلبی است که زن از شوهر دارد و اگر مهریه‌اش را از شوهر درخواست کند مرد موظف به پرداخت است. حال اگر مردی نتواند این طلب را بپردازد و ناتوانی او در پرداخت مهریه ثابت بشود می‌تواند از مزایای اعسار یا تقسیط استفاده کند. اعسار یعنی هیچ مالی به غیر از مستثنیات دین نداشته […]

دسته بندی نشده
دسته بندی نشده

ازدواج سفید به چه معناست؟

ازدواج سفید به این معناست که زن و مرد بدون ازدواج رسمی و انجام تشریفات قانونی و شرعی زیر یک سقف با یکدیگر زندگی کنند. چنین پیوندی نه در دستۀ ازدواج دائم قرار می‌گیرد و نه موقت. گفتنی است که این نوع پیوند هیچ نوع چارچوب قانونی یا شرعی و عرفی ندارد. در ازدواج سفید […]

دسته بندی نشده
دسته بندی نشده

مراحل دریافت گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت توسط شورای حل اختلافِ آخرین محل اقامتگاه متوفی صادر می‌شود. طی گواهی انحصار وراثت، ورثه حین الفوت و سهم‌الارث هرکدام از ورثه از ما ترک به جا مانده از متوفی مشخص می‌گردد. بعد از فوت متوفی، ورثه برای هر اقدام حقوقی در ادارات دولتی، دفاتر اسناد رسمی و بانک‌ها نیازمند این گواهی […]

خانواده
همسرآزاری در سیاست جنایی ایران
خانواده

همسرآزاری در سیاست جنایی ایران

تعریف همسرآزاری در سیاست جنایی ایران همسرآزاری به معنای درگیری و نزاع آگاهانه و از روی عمد یکی از زوجین نسبت به دیگری و بصورت تعرض به جسم و جان یا تعرض به روان فرد و به عبارتی خشونت و آزار فیزیکی و یا خشونت روانی می باشد و تحت عنوان خشونت خانگی نیز از آن […]

طلاق
چرا طلاق توافقی؟
طلاق

طلاق فوری و بدون نیاز زوجین

تعریف طلاق توافقی (فوری) طلاق فوری و بدون نیاز زوجین – قوانین موجود به زوجین اجازه میدهد برای پایان دادن به زندگی زناشویی بدون بیان دلایل و در بازه زمانی کوتاهی ضمن تایید مرکز مشاوره اقدام به جدایی نمایند. در طلاق فوری، زوجین بر سر تمامی مسائل حقوقی(نفقه گذشته، حال، آینده- مهریه- جهیزیه اجرت المثل- حضانت […]

  • 1
  • 2