مشاوره آنلاین
خانواده
خانواده

مهریه | تعریف مهریه چیست – انواع مهر

مهریه مالی است که هنگام عقد نکاح شرعا و قانونا، از طرف مرد به زن پرداخت می‌شود و صداق، کابین و فرض هم نامیده می‌شود. مهریه یا مهر از جمله حقوق مالی است که هنگام عقد ازدواج به زن تعلق می‌گیرد. مطابق با ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌گردد ‌و […]

آموزش
آموزش

0 تا 100 حق طلاق، شروط و مراحل آن

مطابق مادۀ 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر و با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق همسرش را بدهد. با این حال مرد این اختیار را دارد که اجرای حق خود را به همسرش یا هر کس دیگری وکالت دهد. گفتنی است که اگر مرد حق طلاق […]

خانواده
خانواده

نفقه چیست؟ توضیحات کامل در خصوص نفقۀ زن

نفقه یک وظیفه و تکلیف است و در اصطلاح حقوقی به معنای تأمین مایحتاج و مخارج زوجه، فرزندان و دیگر خویشاوندان و اقارب است. نفقه فقط یک نوع نیست و انواع آن همواره مسئلۀ مهمی در حوزۀ خانواده بوده است. در این مقاله قصد داریم توضیحات کامل و جامعی در خصوص انواع نفقه و خصوصاً […]

خانواده
خانواده

نکاح چیست؟

تعریفی در قانون مدنی دربارۀ نکاح یا همان ازدواج نیامده است اما آنچه برای تعریف نکاح گفته می‌شود این است که نکاح عقدی است که با آن زن و مرد با هم متحد می‌شوند که خانواده تشکیل دهند و شریک زندگی یکدیگر باشند. در عقد نکاح زن شرعاً بر مرد حلال می‌شود و هدف از […]

خانواده
خانواده

قیومیت یا حضانت فرزند به چه معناست و چه شرایطی دارد؟

حضانت یعنی حفاظت و نگهداری از جسم و روح فرزند و همچنین برطرف کردن نیازهای مالی او. در مادۀ 1168 قانون مدنی آمده است که حضانت فرزند هم وظیفۀ پدر است و هم وظیفۀ مادر. به صورت کلی هیچ کس نمی‌تواند این حق را از این دو سلب کند مگر اینکه شرایط خاصی به وجود […]

خانواده
خانواده

قرابت نسبی و خویشاوندی چیست؟

در قانون مدنی به تَبَع فقه، به موادی دربارۀ روابط خویشاوندی پرداخته است. بنابراین شناخت انواع قرابت نسبی و خویشاوندی و تکالیفی که قانون برای این روابط تعیین کرده است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اینکه نوع قرابت اثرات زیادی در قوانین دارد، شناخت انواع قرابت ضروری است و ما در این […]

خانواده
خانواده

طلاق عُسر و حَرَج به چه معناست؟

اگر زنی در زندگی زناشویی خود دچار سختی و دشواری غیرمتعارفی باشد به حدی که ادامۀ زندگی با شوهر برایش غیرقابل تحمل باشد؛ می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست طلاق عسر و حرج بدهد. عسر در لغت به معنای سختی و مشقت و حرج به معنای تنگنا و گناه و در تنگی بودن است. […]

خانواده
خانواده

شروط دوازده‌گانۀ عقدنامه چیست؟

شروط ضمن عقد نکاح 12 شرط دارد که به آن‌ها شروط دوازده‌گانۀ طلاق می‌گویند. طلاق برای زن فقط در صورتی میسر می‌شود که مرد به او حق طلاق بدهد و اگر زن قصد طلاق داشته باشد و وکالت طلاق نداشته باشد باید بتواند یکی از شروط دوازده‌گانۀ ضمن عقد را به اثبات برساند. یعنی اگر […]

خانواده
خانواده

تنصیف اموال بین زن و مرد

در صورتی که مرد بخواهد زن را طلاق بدهد اما زن موافق طلاق نباشد یعنی طلاق توافقی نباشد و شرط تنصیف اموال یا نصف شدن اموال در عقدنامه امضا شده باشد مرد موظف است قبل از اجرای صیغۀ طلاق تا نصف اموال خود را به زن بدهد. انتقال اموال به زوجه چه شرایطی دارد؟ برای […]

خانواده
خانواده

شرایط اعسار و تقسیط مهریه چیست؟

مهریه طلبی است که زن از شوهر دارد و اگر مهریه‌اش را از شوهر درخواست کند مرد موظف به پرداخت است. حال اگر مردی نتواند این طلب را بپردازد و ناتوانی او در پرداخت مهریه ثابت بشود می‌تواند از مزایای اعسار یا تقسیط استفاده کند. اعسار یعنی هیچ مالی به غیر از مستثنیات دین نداشته […]