مشاوره آنلاین
حضانت خانواده
حضانت خانواده

شرایط سرپرستی کودکان بی سرپرست

کودکان هر جامعه سرمایه آن کشور لحاظ می شوند که تربیت آنان با خانواده و نحوه سرپرستی آن ها بسیار حائز اهمیت است. به صورت طبیعی در هر جامعه ای امکان دارد که برخی از کودکان فاقد سرپرست و یا بد سرپرست باشند که قانونگذار برای حمایت از کودکان، به خصوص این دسته از کودکان، […]

حضانت خانواده
حضانت خانواده

باید و نبایدهای ملاقات با فرزند بعد از طلاق

در صورتی که زوجین با هم و در کنار هم زندگی نکنند و با توجه به اینکه حضانت مطابق قانون با یکی از پدر و مادر است (تا 7 سالگی با مادر و تا سن بلوغ با پدر)، پدر یا مادر در طول دوره ای که حق حضانت با دیگری است حق دارد به طور […]