مشاوره آنلاین
خانواده مهریه
خانواده مهریه

تمام مواردی که در مورد مهریه نمیدانید

مَهر یا مهریه مالی است که مرد به هنگام ازدواج، برای پرداخت به زن بر عهده می‌گیرد. مهریه حق زن است و او می‌تواند بلافاصله پس از عقد آن را مطالبه کند، این حق پس از فوت زن به ورثه او می‌رسد و آنان می‌توانند آن را از مرد مطالبه کنند.تعیین نشدن مهریه قبل از […]