مشاوره آنلاین
خانواده
خانواده

قیومیت یا حضانت فرزند به چه معناست و چه شرایطی دارد؟

حضانت یعنی حفاظت و نگهداری از جسم و روح فرزند و همچنین برطرف کردن نیازهای مالی او. در مادۀ 1168 قانون مدنی آمده است که حضانت فرزند هم وظیفۀ پدر است و هم وظیفۀ مادر. به صورت کلی هیچ کس نمی‌تواند این حق را از این دو سلب کند مگر اینکه شرایط خاصی به وجود […]

خانواده
خانواده

قرابت نسبی و خویشاوندی چیست؟

در قانون مدنی به تَبَع فقه، به موادی دربارۀ روابط خویشاوندی پرداخته است. بنابراین شناخت انواع قرابت نسبی و خویشاوندی و تکالیفی که قانون برای این روابط تعیین کرده است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اینکه نوع قرابت اثرات زیادی در قوانین دارد، شناخت انواع قرابت ضروری است و ما در این […]

خانواده
خانواده

طلاق عُسر و حَرَج به چه معناست؟

اگر زنی در زندگی زناشویی خود دچار سختی و دشواری غیرمتعارفی باشد به حدی که ادامۀ زندگی با شوهر برایش غیرقابل تحمل باشد؛ می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست طلاق عسر و حرج بدهد. عسر در لغت به معنای سختی و مشقت و حرج به معنای تنگنا و گناه و در تنگی بودن است. […]

خانواده
خانواده

شروط دوازده‌گانۀ عقدنامه چیست؟

شروط ضمن عقد نکاح 12 شرط دارد که به آن‌ها شروط دوازده‌گانۀ طلاق می‌گویند. طلاق برای زن فقط در صورتی میسر می‌شود که مرد به او حق طلاق بدهد و اگر زن قصد طلاق داشته باشد و وکالت طلاق نداشته باشد باید بتواند یکی از شروط دوازده‌گانۀ ضمن عقد را به اثبات برساند. یعنی اگر […]

خانواده
خانواده

تنصیف اموال بین زن و مرد

در صورتی که مرد بخواهد زن را طلاق بدهد اما زن موافق طلاق نباشد یعنی طلاق توافقی نباشد و شرط تنصیف اموال یا نصف شدن اموال در عقدنامه امضا شده باشد مرد موظف است قبل از اجرای صیغۀ طلاق تا نصف اموال خود را به زن بدهد. انتقال اموال به زوجه چه شرایطی دارد؟ برای […]

خانواده
خانواده

شرایط اعسار و تقسیط مهریه چیست؟

مهریه طلبی است که زن از شوهر دارد و اگر مهریه‌اش را از شوهر درخواست کند مرد موظف به پرداخت است. حال اگر مردی نتواند این طلب را بپردازد و ناتوانی او در پرداخت مهریه ثابت بشود می‌تواند از مزایای اعسار یا تقسیط استفاده کند. اعسار یعنی هیچ مالی به غیر از مستثنیات دین نداشته […]

خانواده
خانواده

ازدواج سفید به چه معناست؟

ازدواج سفید به این معناست که زن و مرد بدون ازدواج رسمی و انجام تشریفات قانونی و شرعی زیر یک سقف با یکدیگر زندگی کنند. چنین پیوندی نه در دستۀ ازدواج دائم قرار می‌گیرد و نه موقت. گفتنی است که این نوع پیوند هیچ نوع چارچوب قانونی یا شرعی و عرفی ندارد. در ازدواج سفید […]

خانواده
خانواده

مراحل دریافت گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت توسط شورای حل اختلافِ آخرین محل اقامتگاه متوفی صادر می‌شود. طی گواهی انحصار وراثت، ورثه حین الفوت و سهم‌الارث هرکدام از ورثه از ما ترک به جا مانده از متوفی مشخص می‌گردد. بعد از فوت متوفی، ورثه برای هر اقدام حقوقی در ادارات دولتی، دفاتر اسناد رسمی و بانک‌ها نیازمند این گواهی […]

خانواده
همسرآزاری در سیاست جنایی ایران
خانواده

همسرآزاری در سیاست جنایی ایران

تعریف همسرآزاری در سیاست جنایی ایران همسرآزاری به معنای درگیری و نزاع آگاهانه و از روی عمد یکی از زوجین نسبت به دیگری و بصورت تعرض به جسم و جان یا تعرض به روان فرد و به عبارتی خشونت و آزار فیزیکی و یا خشونت روانی می باشد و تحت عنوان خشونت خانگی نیز از آن […]