دسته بندی نشده
دسته بندی نشده

نفقه چیست؟ توضیحات کامل در خصوص نفقۀ زن

نفقه یک وظیفه و تکلیف است و در اصطلاح حقوقی به معنای تأمین مایحتاج و مخارج زوجه، فرزندان و دیگر خویشاوندان و اقارب است. نفقه فقط یک نوع نیست و انواع آن همواره مسئلۀ مهمی در حوزۀ خانواده بوده است. در این مقاله قصد داریم توضیحات کامل و جامعی در خصوص انواع نفقه و خصوصاً […]

دسته بندی نشده
دسته بندی نشده

نکاح چیست؟

تعریفی در قانون مدنی دربارۀ نکاح یا همان ازدواج نیامده است اما آنچه برای تعریف نکاح گفته می‌شود این است که نکاح عقدی است که با آن زن و مرد با هم متحد می‌شوند که خانواده تشکیل دهند و شریک زندگی یکدیگر باشند. در عقد نکاح زن شرعاً بر مرد حلال می‌شود و هدف از […]

دسته بندی نشده
دسته بندی نشده

قیومیت یا حضانت فرزند به چه معناست و چه شرایطی دارد؟

حضانت یعنی حفاظت و نگهداری از جسم و روح فرزند و همچنین برطرف کردن نیازهای مالی او. در مادۀ 1168 قانون مدنی آمده است که حضانت فرزند هم وظیفۀ پدر است و هم وظیفۀ مادر. به صورت کلی هیچ کس نمی‌تواند این حق را از این دو سلب کند مگر اینکه شرایط خاصی به وجود […]

دسته بندی نشده
دسته بندی نشده

قرابت نسبی و خویشاوندی چیست؟

در قانون مدنی به تَبَع فقه، به موادی دربارۀ روابط خویشاوندی پرداخته است. بنابراین شناخت انواع قرابت نسبی و خویشاوندی و تکالیفی که قانون برای این روابط تعیین کرده است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اینکه نوع قرابت اثرات زیادی در قوانین دارد، شناخت انواع قرابت ضروری است و ما در این […]

دسته بندی نشده
دسته بندی نشده

طلاق عُسر و حَرَج به چه معناست؟

اگر زنی در زندگی زناشویی خود دچار سختی و دشواری غیرمتعارفی باشد به حدی که ادامۀ زندگی با شوهر برایش غیرقابل تحمل باشد؛ می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست طلاق عسر و حرج بدهد. عسر در لغت به معنای سختی و مشقت و حرج به معنای تنگنا و گناه و در تنگی بودن است. […]

دسته بندی نشده
دسته بندی نشده

مراحل طلاق توافقی؛ از توافق تا اجرا

با افزایش مشکلات زندگی، ظرفیت و طاقت افراد به شدت کاهش یافته است. از این رو اگر مشکلی در زندگی زناشویی خود ببینند که حل نشدنی باشد ترجیح می‌دهند طلاق توافقی بگیرند و بدون فوت وقت از شرایط فعلی خود رها شوند. بسیاری از زوجین به علت ساده‌تر و کم هزینه‌تر بودن این نوع طلاق […]

دسته بندی نشده
دسته بندی نشده

شروط دوازده‌گانۀ عقدنامه چیست؟

شروط ضمن عقد نکاح 12 شرط دارد که به آن‌ها شروط دوازده‌گانۀ طلاق می‌گویند. طلاق برای زن فقط در صورتی میسر می‌شود که مرد به او حق طلاق بدهد و اگر زن قصد طلاق داشته باشد و وکالت طلاق نداشته باشد باید بتواند یکی از شروط دوازده‌گانۀ ضمن عقد را به اثبات برساند. یعنی اگر […]

دسته بندی نشده
دسته بندی نشده

تنصیف اموال بین زن و مرد

در صورتی که مرد بخواهد زن را طلاق بدهد اما زن موافق طلاق نباشد یعنی طلاق توافقی نباشد و شرط تنصیف اموال یا نصف شدن اموال در عقدنامه امضا شده باشد مرد موظف است قبل از اجرای صیغۀ طلاق تا نصف اموال خود را به زن بدهد. انتقال اموال به زوجه چه شرایطی دارد؟ برای […]

دسته بندی نشده
دسته بندی نشده

شرایط اعسار و تقسیط مهریه چیست؟

مهریه طلبی است که زن از شوهر دارد و اگر مهریه‌اش را از شوهر درخواست کند مرد موظف به پرداخت است. حال اگر مردی نتواند این طلب را بپردازد و ناتوانی او در پرداخت مهریه ثابت بشود می‌تواند از مزایای اعسار یا تقسیط استفاده کند. اعسار یعنی هیچ مالی به غیر از مستثنیات دین نداشته […]

دسته بندی نشده
دسته بندی نشده

ازدواج سفید به چه معناست؟

ازدواج سفید به این معناست که زن و مرد بدون ازدواج رسمی و انجام تشریفات قانونی و شرعی زیر یک سقف با یکدیگر زندگی کنند. چنین پیوندی نه در دستۀ ازدواج دائم قرار می‌گیرد و نه موقت. گفتنی است که این نوع پیوند هیچ نوع چارچوب قانونی یا شرعی و عرفی ندارد. در ازدواج سفید […]

  • 1
  • 2