طلاق فوری و بدون نیاز زوجین - موسسه حقوقی وکیل خانواده
آموزشطلاقطلاق توافقیمعرفی خدمات

طلاق فوری و بدون نیاز زوجین

تعریف طلاق توافقی (فوری)

طلاق فوری و بدون نیاز زوجین – قوانین موجود به زوجین اجازه می دهد برای پایان دادن به زندگی زناشویی بدون بیان دلایل و در بازه زمانی کوتاهی ضمن تایید مرکز مشاوره اقدام به جدایی نمایند.

در طلاق فوری، زوجین بر سر تمامی مسائل حقوقی(نفقه گذشته، حال، آینده- مهریه- جهیزیه اجرت المثل- حضانت و نفقه فرزندان)

بین خود توافق نموده و با ارائه نتایج این توافق به دادگاه، خواستار طلاق فوری از سوی قاضی می‌شوند.

در خصوص توافقات هیچ ضابطه و اجباری نیست و هر آنچه زوجین به آن توافق کنند ملاک صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد بود.

طلاق فوری و بدون نیاز زوجین
طلاق فوری و بدون نیاز زوجین

چرا طلاق توافقی؟

ممکن است به دلیل اختلافات و چالش ها به این نتیجه رسیده باشید

که راه حل رهایی از شرایط فعلی و دستیابی به آرامش متارکه است و زندگی بعد از جدایی برای شما اثرات بهتری خواهد داشت.

در این شرایط و در حالی که تصمیم قطعی شما طلاق باشد، پیشنهاد ما این است که به جای طرح دعاوی متعدد خانوادگی

که معمولا به جهت لج و لجبازی و گاها انتقام گیری مطرح می شود منجمله دعوای مطالبه حقوق مالی از سوی زوجه

(نفقه، اجرت المثل، مهریه ) و دعوی تمکین صرفا با هدف ایذا زوجه و فرار از پرداخت نفقه و دعوی ملاقات فرزندان ویا سلب حضانت

و در بعضی مواقع طرح شکواییه های متعدد کیفری منجمله سرقت، توهین، افترا و غیره علیه یکدیگر که شما مجبور به صرف هزینه زمانی و مالی متعدد خواهد کرد.

مراجعه به مشاور خانواده

پیشنهاد اولیه و اکید ما به عنوان حقوقدان مراجعه به مشاورین ذی صلاح خانواده می باشد ،

سپس در صورت برگزاری جلسات مشاوره و نهایتا تایید مشاور بر اقدام به طلاق ، در محیطی منطقی و به دور از دخالت سایرین و بدون قصد آزار و اذیت و به عنوان دو همراه که در مسیرزندگی دچار بحران شده اید در کمال آرامش، صداقت و نیت پاک مذاکره کنید و در خصوص شرایط طلاق خودتان تصمیم بگیرید و به عبارتی اقدام به طلاق توافقی نمایید.

در نظر داشته باشید که جدایی و طلاق به معنی عداوت و دشمنی نیست و آن را به اختلافی عجیب و غریب  قبیله ای تبدیل نکنید.

در جامعه ای مدرن و با سطح آگاهی روزافزون از شما انتظار می رود که تعصبات قدیمی را کنار گذاشته و صرفا روی رابطه خودتان تمرکز کنید.

هر چند طلاق آخرین راهکار است اما اگر راهی جز طلاق نیافتید بهتر آن است که شرایط بوجود آمده کنونی را تلخ تر نکرده و آن را به فاجعه ای دیگر تبدیل نسازید.

بهترین و معتبر ترین خدمات وکالت در زمینه خانواده

مزایای مذاکره و اقدام به طلاق توافقی به شرح ذیل است:

طلاق فوری و بدون نیاز زوجین

1-  بهتر بودن سلامت روان و کاهش استرس


2-جلوگیری از اطاله دادرسی و اینکه فرآیند طلاق کمتر بطول خواهد انجامید.


3- حفظ حرمت و احترام میان زوجین


4- کاهش آسیب به فرزندان


5-  جلوگیری از طرح دعاوی متعدد زوجین علیه یکدیگر


6- جلوگیری از تحمیل هزینه های زمانی و مالی  ناشی از طرح دعاوی متعدد


7- دشواری اثبات وقوع شرایط عسر و حرج


8- طلاق توافقی با معرفی وکیل و بدون نیاز زوجین به حضور در مراحل دادرسی و دادگاه امکانپذیر است.


نکاتی در خصوص طلاق توافقی:

1- طلاق توافقی لزوما به معنی پرداخت کلیه حقوق مالی یا زوجه یا بخشش کل مهریه نیست

بلکه زوجین میتوانند به پرداخت کمتر یا بیشتر مهریه توافق کنند.


2- اگرزوجه اقدام به اخذ وکالت محضری جهت طلاق می نماید توجه داشته باشد که وکالتی که اخذ می نماید با درج جزییات بوده

تا از اطاله دادرسی و ایرادات مصون باشد منجمله درج عبارت اسقاط حق اعتراض اعم از تجدیدذنظر خواهی و فرجامخواهی

و حق مراجعه به دفتر طلاق واجرای صیغه و امضای اسنادو…


3- زوجه نمی تواند به صرف داشتن وکالت در طلاق بصورت مستقل اقدام نماید بلکه بایستی با وکالتی که دارد

و به وکالت از زوج به یک وکیل دادگستری وکالت دهد.


متن پیشنهادی وکلای ما جهت اخذ وکالت نامه طلاق :

طلاق فوری و بدون نیاز زوجین – مطلقه نمودن خود از قید زوجیت موکل به هر قسم طلاق اعم از بائن، رجعی، خلع یا مبارات یا توافقی با هر شرط و قرار و به هر طریق با حق بذل مهریه و سایر حقوق زوجه در دادگاه رسیدگی کننده و با شرط قبول بذل تمام مهریه و سایر واجبات مالی و مراجعه به دادگاه صالحه و دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف و یا هر مرجع صلاحیتدار دیگر و تقدیم دادخواست و معرفی داوران

بیش از 12 سال سابقه وکالت در زمینه خانواده.. همین حالا کلیک کنید

یا تغییر آنها با حق مراجعه به مراکز مشاور خاتواده از جانب موکل و ارائه درخواست یا اتخاذ تصمیم در مرکز مشاوره از جانب موکل و اخذ نظر مرکز مشاوره جهت ارائه به مرجع قضایی و عقد قرارداد با وکلای رسمی دادگستری ضمن انتخاب وکیل دادگستری در رابطه به تقدیم دادخواست و دفاع و انجام مورد وکالت با داشتن تمامی اختیارات مندرج در مادتین 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی با اعطای وکالت در اقامه کلیه دعاوی حقوقی و خانواده و دفاع در دعاوی له و علیه موکل -طرح دعوی طلاق به هر قسم اعم از بائن،

قبول وکالت در دعاوی خانوادگی … همین حالا تماس بگیرید

خلع یا مبارات یا توافقی- اعتراض به احکام و قرارها- وکالت در مرحله تجدیدنظر و اعاده دادرسی وفرجامخواهی –  وکالت در مصالحه و سازش – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسیت به سند طرف و استرداد سند- وکالت در استرداد دعوی یا دادخواست- وکالت در پیگیری عملیات اجرایی- وکالت در مراجعه و شرکت در مراکز مشاور خانواده و داوری و امضاء صورتجلسات- وکالت در اسقاط حق اعتراض،تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی به منظور قطعیت حکم- درخواست هر نوع گواهی از دادگاه یا دفتردادگاه به منظور اجرای

مشاوره و راهنمایی کاملا تخصصی را با ما تجربه کنید

دادنامه جهت ثبت طلاق در دفتر طلاق– وکالت در تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه(نفقه، اجرت المثل، جهیزیه ..هدایا)

وکالت در قبول بذل تمام یا بخشی از مهریه یا بیش از آن-وکالت در مراجعه به دفتر طلاق و اجرای صیغه طلاق و امضا سند طلاق و ثبت دفتر و معرفی شهود طلاق و معرفین و تادیه هزینه های قانونی و اخذ یا تسلیم اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و اعطای وکالت جهت اجرای صیغه طلاق وثبت و اجرای کامل و استماع صیغه طلاق و درج واقعه طلاق در شناسنامه موکل

ویژگی گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی:

1- الزام آور نبودن گواهی عدم امکان سازش برای اجبار زوج به طلاق

2- عدم امکان اجرای گواهی با عدم حضور یکی از زوجین در دفترخانه طلاق.

مدارک و اقدامات لازم برای طلاق فوری(توافقی) برای ثبت دادخواست:

1-ثبت نام در سامانه الکترونیک قضایی(ثنا)


2- شناسنامه زوجین


3- کارت ملی زوجین یا ا علام کد ملی


4- عقدنامه یا رونوشت عقدنامه  (در صورت نداشتن اصل سند ازدواج، میتوانید با مراجعه به دفتر ازدواج، رونوشت سند ازدواج را اخذ نمایید.)


5- وکالت نامه طلاق محضری در شرایطی که زوجه وکالت محضری اخذ نموده است.


6- نظر واحد مشاوره در دادگاه خانواده


طلاق فوری
طلاق فوری

مدارک و اقدامات بعد از ثبت دادخواست:

اگر زن باکره (دوشیزه) باشد ، گواهی بکارت پزشکی قانونی و اگر باکره نباشد صرف جواب آزمايش عدم بارداری .

مدارک لازم برای ثبت طلاق در دفاتر طلاق:

1-  دادنامه گواهی عدم امکان سازش صادره از دادگاه ( گواهی عدم سازش اگر تا 3 ماه به دفترخانه ارائه نشود ، دیگر اعتبار ندارد.)


2- گواهی قطعيت دادنامه


3- سند ازدواج يا رونوشت آن


4-اصل و کپی شناسنامه های زوجين


5-اصل و کپی کارت ملی زوجین


6- گواهی عدم بارداری زوجه( خانم هایی که باکره یا دوشیزه می باشند و

همچنین خانم هایی که یائسه شده اند نیازی به ارائه این گواهی برای ثبت طلاق ندارند.)


7- معرفی شهود طلاق(در صورت عدم امکان حضور شهود میتوان از دفتر طلاق تقاضای معرفی شهود را نمود.)


8- اعلام  كد پستی و آدرس محل سكونت زوجين وشغل و تحصیلات زوجین


مقالات مرتبط

حضانت بدون طلاق

پاسخ به ۱۰ سوال رایج درباره طلاق توافقی

وکیل طلاق در کرج

طلاق به دلیل ناباروری مرد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا